w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
Oficjalny serwis Gminy Lipie
PDF Drukuj Email

Informujemy, że ARiMR w najbliższym czasie planuje nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmujące następujące działania:

  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – celem działania jest tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocji zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. złotych;
  • „Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw” – działanie ma na celu poprawę wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich. Pomoc przyznaje się wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. złotych na jednego beneficjenta;
  • „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” – pomoc w ramach tego działania wynosi 80% nie więcej niż 1.500 euro poniesionych kosztów kwalifikowanych, na usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczną. 

Szczegółowe informacje dotyczące w/ w działań , można znaleźć na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

 
PDF Drukuj Email

KLIKAJMY W PLAC ZABAW

NiveaGmina Lipie przystapiła do konkursu „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA” organizowanego przez firme NIVEA Polska. Udział w tym konkursie stwarza szansę na wybudowanie placu zabaw bez ponoszenia kosztów z budżetu gminy.

Z okazji 100 jubileuszu marki NIVEA, firma NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin, a w szczególności ich najmłodszych członków. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, powstał projekt ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie całej Polski. NIVEA Polska zobowiązuje się do sfinansowania zakupu i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych przez samorządy lokalne pod budowę placów zabaw. Gotowe obiekty staną się własnością lokalnych społeczności.

Gmina Lipie przystąpiła do konkursu zgłaszając lokalizację placu zabaw na terenie parku w Lindowie.

W głosowaniu może brać udział każdy, kto zarejestruje się na stronie www.NIVEA.pl. Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają możliwość codziennego oddania głosu na jedną, wybraną przez siebie lokalizację w specjalnie do tego utworzonym serwisie. Głosowanie odbędzie się w 4 etapach w terminie od 6 czerwca do 31 października na www.NIVEA.pl.

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w akcję. Oddanie codziennie głosu zwiększa szansę na wybudowanie placu zabaw na terenie gminy Lipie.

 
PDF Drukuj Email

Ulica szkolna w Kleśniskach oddana do użytku.

W dniu 6 lipca 2011r. dokonano odbioru i oficjalnego oddania do użytku drogi gminnej- ulicy Szkolnej w Kleśniskach. Na długości 477 m powstała utwardzona, szeroka droga z nakładką asfaltową i odwodnieniem, która ułatwi mieszkańcom dojazd do posesji oraz do pól. Prace obejmowały korytowanie, czyszczenie, wykonanie podbudowy i nakładki bitumicznej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 298 605,80 zł, z czego ze środków gminnych kredytowych 76 713,80 zł. Pozostała część kwoty tj. 221 892,00 zł, zostanie sfinansowana ze środków MSWiA z promesy dotacyjnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 
PDF Drukuj Email

Informacja w sprawie wyniku konkursu na kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie 

W wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Lipie

Nr 0050.57.2011 z dnia 5 lipca 2011 konkursu na kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lindowie kandydatem na Dyrektora została Pani Anita Zyna.

Informacja w sprawie wyniku konkursu na kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach

W wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Lipie

Nr 0050.58.2011 z dnia 5 lipca 2011 konkursu na kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Parzymiechach kandydatem na Dyrektora został Pan Andrzej Kiepura.

 
PDF Drukuj Email

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w  dniu 7 lipca 2011 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu, odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Lipie z proponowanym  porządkiem  obrad:

więcej ....

 
PDF Drukuj Email

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Powyższe informacje można również uzyskać na stronie http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_nsp_spis_kontrolny_2706_info.pdf

 
<< pierwsza < poprzednia 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 następna > ostatnia >>

Strona 666 z 672