w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
Oficjalny serwis Gminy Lipie
PDF Drukuj Email

KRUS zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału
w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

logo bgr2019Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Edyta Meroń   

Informacja Wójta Gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie informuje, że w dniu 01 marca 2019 r. (piątek) wnioski o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej przyjmowane będą w tutejszym Urzędzie Gminy do godziny 11.30. Natomiast możliwość składania wniosków online zostanie wyłączona przez Ministerstwo Cyfryzacji o godzinie 24.00 z dnia 26 na 27 lutego 2019 r.

Usługa przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego zostanie przywrócona w dniu 04 marca 2019 r.

Powyższe ograniczenie związane jest z przerwą techniczną w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Spowodowane jest to wdrożeniem od 04 marca 2019 r. nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, tzw. e-dowodów - zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60).  

Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskać można w Urzędzie Gminy Lipie (pok. 22) lub pod numerem telefonu: (034) 3188032-35 wew. 41 w godzinach pracy Urzędu.

 
PDF Drukuj Email

Ostrzeżenie meteorologiczne

Komunikat z dnia 21.02.2019r.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Beksa   

Wójt Gminy Lipie przedłuża nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu do 1 marca 2019r.


Informacja Wójta Gminy Lipie o projekcie Gmina Lipie bez azbestu

Wniosek o udzielenie dotacji na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest z trenu gminy Lipie.

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Informacja o wyrobach zawierających azbest.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Komendacka   

Cała gmina Lipie uznana za obszar ONW-obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania

dotyczy: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 , które weszło w życie 15.02.2019r.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ilona Kubicka   

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Wójt Gminy Lipie informuje, że od dnia 26 lutego 2019r. (wtorek) w godzinach od 12.00 do 17.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 448