w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
Oficjalny serwis Gminy Lipie
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.48.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie:

  • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie".
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krystyna Sołtysiak   

img952-1

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ilona Kubicka   

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu informuje, że wnioski na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lipie na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane będą od 1 września 2017r. do 15 września 2017 r.

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina, zdarzenie losowe.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Kotynia   

DSC09931Tylko raz na 800 lat!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów 800-lecia Dankowa. Dziękujemy, że tak licznie przybyliście Państwo na dankowskie błonia, aby świętować razem z nami ten wyjątkowy i niepowtarzalny jubileusz!

 

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Teresa Podruczna   

zaproszenie Gworys 2

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Słomian   

Informacja Wójta Gminy Lipie

W dniu 22.08.2017 r. Gmina Lipie złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy – etap II”. Wniosek został złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 354