w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
AKTUALNOŚCI
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Komendacka   

Ogłoszenie o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lindowie, stanowiącej własność Gminy Lipie

Załączniki:

  1. ogłoszenie o IV przetargu
  2. zgłoszenie do udziału w przetargu
  3. regulamin przetargu

 

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Komendacka   

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych III klasy w Parzymiechach na cele nierolnicze tj. pod osiedle mieszkaniowe.

więcej...

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Pilśniak   

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W  2017 roku.

Na podstawie art.32 ust.1 i ust.3, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. z 26 marca 2012r. Dz. U. z 2012r., poz.461 z późn.zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202,poz.1566 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku ( Dz. U. z 2016r., poz.1657)

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Informacja Wójta Gminy Lipie w spawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 Szanowni Rodzice!

Informuję, iż rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w marcu 2017 r. Szczegółowe informacje o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy Lipie do końca lutego 2017 r. oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń we wszystkich przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie.

                                                                                                                            

 Wójt Gminy Lipie

  Bożena Wieloch

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Wolska-Bździon   

TYDZIEŃ Z ERASMUSEM +

Czy można w niespełna jeden dzień poznać Francję? Okazuje się, że tak! 10 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu w ramach projektu Erasmus +, odbył się Dzień Francuski, który był poprzedzony tygodniowym, sumiennym przygotowaniem uczniów Szkoły Podstawowej. Każda klasa miała konkretne zadanie do zrealizowania w formie plakatu czy też prezentacji multimedialnej. Ogromne zaangażowanie uczniów zaowocowało zgromadzeniem doskonałych materiałów informacyjnych.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krystyna Kuc   

Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli

Zgodnie z przepisami art. 30a KN do 20 stycznia każdego roku samorząd przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ilona Kubicka   

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Wójt Gminy Lipie informuje, że od dnia 16 lutego 2017r. (czwartek) w godzinach od 11.00 do 15.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu będą wydawane produkty żywnościowew ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD realizowanego w Podprogramie 2016.

Z pomocy mogą skorzystać wyłącznie osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 274