w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
Oficjalny serwis Gminy Lipie
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Plaminiak, Marta Kuc   

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu przypomina, że zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wnioski o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane będą mogły składać osobiście w siedzibie tut. Ośrodka bądź drogą elektroniczną od dnia 1 sierpnia 2017r.

                Ponadto na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin z dnia 7 lipca 2017r. rząd proponuje pakiet zmian. Jedną z nich jest ujednolicenie terminów składania wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o zasiłek rodzinny. Oznacza to, że wnioski na wspomniane świadczenia będzie można składać od 1 sierpnia.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Pilśniak   

I N F O R M A C J A

Zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr ZKII.642.8.2017r. z dnia 10.07.2017 r. informuję, że na podstawie § 8 punkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r.poz.96) w dniu 01.08.2017 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 73. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk ciągły trwający trzy minuty- oznaczający odwołanie alarmu.

W związku z powyższym  o godzinie 17.00 dnia 01.08.2017 r. zostaną włączone na czas 3 minut syreny jednostek OSP na terenie gminy Lipie.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Janic   

Lipie wysoko w rankingu zamożności gmin

W opublikowanym w najnowszej „Wspólnocie” rankingu zamożności gmin pod względem środków budżetowych w ujęciu per capita gmina Lipie uplasowała się na 565 miejscu na 1559 gmin wiejskich. Jest to znaczny awans w porównaniu do lat ubiegłych, ponieważ w roku 2014 była na 1285 pozycji, a w roku 2015 na miejscu 905. W gminie Lipie dochód na jednego mieszkańca wynosi 2760,37 zł, co daje nam 3 pozycję wśród gmin naszego powiatu.

Szczegółowe informacje znajdują się na www.wspolnota.org.pl

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Mączka   

Informacja Wójta Gminy Lipie

Gmina Lipie zamierza przystąpić do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii. Dzięki uczestnictwu w programie mieszkańcy naszej gminy mogliby skorzystać z dofinansowania na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w Projekcie wraz z informacją dotyczącą warunków naboru do projektu. Dodatkowo dołączam ankietę, która pomoże oszacować ilość gospodarstw domowych chętnych do przystąpienia do programu. W przypadku małej ilości osób zainteresowanych gmina nie przystąpi do realizacji projektu.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Mączka   

Przetarg na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy

Rozstrzygnięto przetarg na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy. W przetargu wzięło udział 5 oferentów spośród których najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11, która zaoferowała 272 129,87 zł brutto. Zakończenie robót planowane jest pod koniec października 2017 roku.

wiecej...

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Kotynia   

arr plakat

więcej...

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 350