w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

VII  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  26 kwietnia 2019 roku /piątek/ o godz. 10:00  odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z V i VI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck na temat monitoringu leśnego i planowanych inwestycji drogowych zlokalizowanych w lasach i terenach przyleśnych w gminie Lipie.
 8. Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027. Główne cele i założenia polityki spójności – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Piotr Mach.
 9. Omówienie nowego modułu w ramach Systemu Informacji Przestrzennej dotyczącego ścieżek rowerowych i jego aktualizacja - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Piotr Mach.
 10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 – kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.(ocena zasobów)
 11. Informacja Wójta Gminy Lipie w sprawie spotkania z mieszkańcami Kleśnisk dotyczącego projektu pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska – zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie”.
 12. Przedstawienie wstępnych założeń dotyczących budowy boiska sportowego w Lindowie – architekt, Danuta Grzegorzek.
 13. Informacja na temat prowadzonych działań firmy TAURON na terenie gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 14. Omówienie realizacji I etapu wymiany lamp oświetlenia ulicznego w gminie Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 15. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 16.  Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 17. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas V Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 18. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 19. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 20. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 marca 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach.(VII/.../2019 )
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. (VII/.../2019 )
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w miejscowości Parzymiechy.(VII/.../2019 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w miejscowości Parzymiechy.(VII/.../2019 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek rolnych w miejscowości Kleśniska. (VII/.../2019 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Lipie.(VII/.../2019 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.(VII/.../2019 )
 28. Interpelacje i zapytania radnych. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1200).
 29. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy Lipie.

                                                                                                     Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                     Zbigniew Bystrzykowski