w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
Drukuj Email

Park w Parzymiechach

park1Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch wystąpiła do Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o udostępnienie części parku Potockich w Parzymiechach na potrzeby lokalnej społeczności. Obecnie ponad 12 hektarowy park w całości pozostaje we władaniu „Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach”. Z odpowiedzi, której udzieliła Pani Aleksandra Banasiak - Członek Zarządu Województwa Śląskiego wynika, że Marszałek przychylił się do prośby Pani Wójt i wyraził gotowość do zawarcia umowy z Gminą Lipie w zakresie użyczenia części parku.

Pozytywna decyzja Marszałka uwarunkowana jest wzniesieniem ogrodzenia i bramy, które oddzielą część parku dostępną dla mieszkańców od Ośrodka Terapii Uzależnień. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem, że Gmina uzyska stosowną zgodę konserwatora zabytków na wzniesienie ogrodzenia i bram. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną oględziny parku przez konserwatora zabytków i zainteresowane strony z określeniem ewentualnej możliwości wykonania ogrodzenia i bram.

 

Wójt Gminy Lipie zaprasza Mieszkańców Parzymiech na zebranie, które odbędzie się

20 lipca o godz. 13 00 w OSP Parzymiechy.

Na zebraniu poruszane będą kwestie dotyczące m.in. parku w Parzymiechach i mieszkań
w hotelu pracowniczym. Uczestnictwo w zebraniu zadeklarowali Marszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Banasiak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak.