w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Łosik   

E-meldunek – od 1 stycznia 2018 roku kolejna e-usługa

Każdy, kto mieszka w Polsce, musi pamiętać o obowiązku meldunkowym, który pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nadal istnieje. Od 1 stycznia 2018 r. nie musimy jednak iść do urzędu, aby się zameldować. Możemy to zrobić korzystając z usługi e-meldunek. Wprowadzenie zameldowania elektronicznego, a więc bez wychodzenia z domu, jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. 2017, poz. 2286) .

Jak to zrobić?

Należy wejść na stronęwww.obywatel.gov.pl., wybrać usługę (meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGO).

Następnie trzeba wybrać odpowiednią opcję poprzez zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.

W przypadku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać się mogą następujące dokumenty: skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu. 

W przypadku, gdy meldujemy samych siebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie upoważnienia w formie załącznika.

Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania. Jeśli zostały dołączone wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik dokona zameldowania od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Jeśli do formularza zostały dołączone odwzorowania cyfrowe dokumentów — urzędnik może poprosić o ich oryginały i dokona zameldowania dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości. Usługa jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie również wydane zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które urząd wyda bez konieczności wnioskowania.

Płatne jest natomiast  zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, opłata wynosi 17 zł. O wydanie tego zaświadczenia możemy również wnioskować online. Wystarczy we wniosku zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru mamy kilka sposobów odbioru zaświadczenia - odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocztowa lub wersja elektroniczna przesłana na skrzynkę ePUAP .

O tym należy pamiętać!

  • jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i chcesz tam mieszkać na stałe — zamelduj się na pobyt stały,
  • jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres twojego stałego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż trzy miesiące  — zamelduj się na pobyt czasowy,
  • jeśli jesteś Polakiem zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca pobytu,
  • jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Szwajcarii lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia,
  • jeśli jesteś obywatelem innego kraju, niż wymienione powyżej zamelduj się najpóźniej w 4. dniu od przybycia.