w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Środowisko Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Beksa   

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu

Nabór wniosków od 26 lutego do 9 marca 2018r.

Wójt gminy Lipie informuje, że w ramach programu Gmina Lipie bez azbestu zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie przeznaczone na usuwanie oraz utylizację wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie obejmować będzie demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych ponosić będą właściciele nieruchomości we własnym zakresie. Środki na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym gmina ogłasza nabór wniosków o przyznanie w/w dotacji celowej. Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami dostępne są na stronie internetowej www.lipie.pl w zakładce Środowisko lub w Urzędzie Gminy Lipie w pokoju nr 2. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy od 26.02.2018r. do 9.03.2018r. Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała Rady Gminy Lipie nr XLII/309/2018 w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipie.

Szczegółowe informacje o projekcie Gmina Lipie bez azbestu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipie w pokoju nr 2 lub pod numerem telefonu 34/3188032 do 35 w. 42.

W przypadku demontażu do wniosku o dofinasowanie należy dołączyć kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu oraz kserokopię mapy sytuacyjno – wysokościowej i ewidencyjnej obiektu. W przypadku utylizacji do wniosku dołączmy kolorowe zdjęcia miejsca składowania azbestu (zdjęcia muszą pozwolić na identyfikację miejsca składowania odpadu) oraz szkic terenu skąd odebrane mają zostać wyroby zawierające azbest.

Uwaga! Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zgłoszenia zamiaru zmiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki.

Załączniki:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest z trenu gminy Lipie.
  2. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
  3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
  4. Informacja o wyrobach zawierających azbest.