w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Komendacka   

Spotkanie z mieszkańcami Wapiennika

DSC 5613W dniu 6 kwietnia 2018r. Wójt Gminy Lipie uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami Wapiennika w sprawie lokalizacji kopalni złóż wapieni jurajskich. Każdy mieszkaniec otrzymał zaproszenie na spotkanie i mógł wyrazić swoją opinię w tym zakresie.

W związku z planami dotyczącymi eksploatacji złóż wapienia przez firmę WKG Raciszyn, Gmina Lipie zamówiła ekspertyzę hydrologiczną, która w szczególności dotyczyła zaopatrzenia mieszkańców Wapiennika w wodę. Została ona opracowana przez uprawnionego pracownika Uniwersytetu Śląskiego dr hab. inż. Prof. Jacka Różkowskiego.

Ekspertyza wskazuje, że w związku z ewentualną eksploatacją wapieni, należy liczyć się z różnymi scenariuszami dotyczącymi zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Oddziaływanie wydobycia wapieni na studnie i zasoby wód podziemnych zależałoby od tego czy eksploatacja odbywałaby się powyżej zwierciadła wód - w tym przypadku byłoby ono znikome, czy poniżej - wtedy zależałoby od głębokości dna kamieniołomu poniżej zwierciadła wód.

Przeprowadzona wstępna ekspertyza nie daje pełnej odpowiedzi na temat wpływu kopalni na zaopatrzenie w wodę Wapiennika. Wskazuje jednak na fakt, że być może należałoby rozważyć konieczność pogłębienia, bądź w ostateczności wybudowania nowej studni głębinowej eksploatującej wody poza zasięgiem oddziaływania kamieniołomu.

Duża frekwencja mieszkańców podczas zebrania świadczy o ich zainteresowaniu problemem. Mieszkańcy zwracali uwagę na zagrożenia wynikające z zapylenia, kurzu, zniszczenia dróg i ingerencji kopalni w wody głębinowe. Bardzo ważnym argumentem była troska o środowisko naturalne - Rezerwat Szachownica i jego unikatowa przyroda jest powodem dumy dla mieszkańców Wapiennika i wyrażali oni głębokie obawy, co do działalności kopalni w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca.

Wstępna opinia w/s lokalizacji kamieniołomu do eksploatacji wapieni w miejscowości Wapiennik w gminie Lipie