w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogdan Gniła   

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Parzymiech!

Informuję, że ze względu na niemożność przyjmowania przez sołtysa Parzymiech wpłat II raty podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości z terminem płatności do 15 maja 2018 r., wpłaty te będą przyjmowane w dniach 14 i 15 maja w godz. od 1200 do 1800 przez pracowników Urzędu Gminy Lipie w remizie OSP Parzymiechy (świetlica).

Jednocześnie przypominam, że w/w podatki można także wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Lipie BS Krzepice o/Lipie konto nr 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001,
w kasie Urzędu Gminy Lipie lub placówce pocztowej.

Z poważaniem

Bożena Wieloch

Wójt Gminy Lipie