w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Mach   

Środki finansowe na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych

W dniu 30 maja 2018 r. gmina Lipie otrzymała decyzję Wojewody Śląskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2018 r. Środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup książek zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych wynosi:

  1. dla szkół, w których liczba uczniów wynosi do 70                    - 2 480 zł
  2. dla szkół, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170        -   4 000 zł
  3. dla szkół, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170        - 12 000 zł

Dotacja została przyznana następującym szkołom:

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota dotacji

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach

4 000,- zł

2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie

4 000,- zł

3.

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich

2 480,- zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu dotację z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 w wysokości 12 000,- zł wykorzystał w 2016 r.