w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

XLIX  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu 14 września 2018 roku /piątek/ o godz. 10:30  odbędzie się XLIX  Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości – pytania i odpowiedzi.
 7. Informacja w sprawie cieków wodnych znajdujących się na terenie gminy Lipie i ich zabezpieczenia – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kłobucku, Marek Kotynia.
 8. Przedstawienie założeń projektu dotyczącego oświetlenia ulicznego - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian, audytor zewnętrzny, Adrian Węglowski.
 9. Przedstawienie założeń projektu dotyczącego mieszkań socjalnych - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian, architekt, Danuta Grzegorzek.
 10. Informacja dotycząca przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 11. Informacja na temat likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipie z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 12. Informacja na temat realizacji zadań gminy Lipie we współpracy z firmą TAURON – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 13. Przedstawienie informacji na temat osiedla w Parzymiechach z uwzględnieniem podziału działek – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka.
 14. Informacja dotycząca programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w gminie Lipie na lata 2018-2020 „Przeciw grypie 65+” - kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 15. Wyniki kontroli gminnych placów zabaw i świetlic wiejskich – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 16. Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych w okresie międzysesyjnym –pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 17. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach w  gminie Lipie w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.
 18. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 19. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XLVII i XLVIII Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłaszanych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 20. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 21. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i wnioskach podjętych przez Komisje w okresie międzysesyjnym.
 22. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 7 lipca 2018 r. do 14 września 2018 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Kłobuckiego. ( XLIX/.../2018 )
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. ( XLIX/.../2018 )
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. ( XLIX/.../2018 )
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w gminie Lipie na lata 2018-2020 „Przeciw grypie 65+”. ( XLIX/.../2018 )
 27. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.( XLIX/.../2018 )
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie. ( XLIX/.../2018 )
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na okres do 3 lat, dotyczącej lokalu użytkowego w Parzymiechach. ( XLIX/.../2018 )
 30. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 31. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                                                                     Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

 

                     Zbigniew Bystrzykowski