w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Bukalska   

Informacja dla Przedsiębiorców

Przypomnienie o konieczności dokonania opłaty III raty za korzystanie w 2018 r.

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uprzejmie przypominamy, że każdy Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych ma obowiązek w terminie do dnia 30 września 2018 r.dokonać opłaty trzeciej raty za korzystanie w 2018 r. z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania stosownej opłaty w ustalonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi terminie, zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.310,650).

Płatności można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek:

B.S. Krzepice O/Lipie

93 8250 1026 2102 0000 0026 0001

z uwzględnieniem na dowodzie opłaty adresu placówki oraz okresu za jaki dokonano opłaty (III rata 2018r).