w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

 O stanie wód w gminie Lipie

W środę, 26 września 2018r., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu odbyła się konferencja dotycząca warunków hydrogeologicznych w rejonie gminy Lipie. Spotkanie, poprzedzone prowadzonymi wcześniej badaniami zleconymi przez gminę, prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego - dr hab. inż. prof. UŚ Jacek Różkowski oraz Sylwester Sadowski. W konferencji uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy w Lipiu, dyrektorzy, nauczyciele i młodzież najstarszych klas szkół gminy Lipie oraz radni, sołtysi i zainteresowani mieszkańcy.

Podczas konferencji przedstawiono zasoby wód podziemnych gminy Lipie oraz wskazano zagrożenia związane z zaopatrzeniem w wodę. Omówione zostały szczegółowo warunki hydrogeologiczne w rejonie Parzymiech, Wapiennika, Stanisławowa i Lipia, w tym budowa geologiczna oraz zasoby wód podziemnych – wskazano użytkowe poziomy wodonośne, chemizm i jakość oraz możliwe zagrożenia. Opisano również zakres prac geologicznych niezbędnych dla oceny i aktualizacji zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem ich stanu techniczno-eksploatacyjnego i działań naprawczych dla odtworzenia pierwotnych parametrów studzien.  

Podsumowując spotkanie, wójt Bożena Wieloch, powiedziała, iż zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej jest jednym z najważniejszych zadań naszego samorządu, będzie też stanowiło priorytet działań gminy w przyszłości. Dodała również, że jakość wody na naszym terenie jest stale monitorowana, a z wynikami badań mieszkańcy mogą się zapoznać na stronie internetowej www.lipie.pl.