w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

L  Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu 12 października 2018 roku /piątek/ o godz. 9:30  odbędzie się L Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości – pytania i odpowiedzi.
 7. Przedstawienie najważniejszych działań gminy Lipie w latach 2011-2018 w odniesieniu do strategii rozwoju gminy Lipie na lata 2012-2020 - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Kotynia.
 8. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XLIX Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłaszanych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 10. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 11. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 15 września 2018 r. do 12 października 2018 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie. ( L/.../2018 )
 13. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 14. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                                                                     Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

 

                     Zbigniew Bystrzykowski