w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Plaminiak   

Wyniki konkursu

W dniu 04.12.2018 roku rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia oraz działalność profilaktyczną uwzględniającego cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia w gminie Lipie w roku 2019

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów którym przyznano dotację oraz wysokość dotacji:

więcej....

Ważne !!!

W celu zawarcia umowy, podmiot któremu przyznano dotację (inną niż wnioskowana) zobowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników (do 20.12.2018 r.), zaktualizowany: opis poszczególnych działań, harmonogram i kosztorys realizacji zadania (wzór zamieszczony na stronie bip lipie).

Dodatkowe wyjaśnienia uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Lipie, pokój nr 23 (GOPS) lub telefonicznie pod numerem 34 31 88 033 w. 54.