w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Jagielska   

Spotkanie w sprawie gazyfikacji gminy Lipie

gazyfikacja4 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu odbyło się spotkanie dotyczące perspektyw i możliwości gazyfikacji gminy Lipie. Temat budowy gazociągu, dzięki któremu możliwe jest przesyłanie gazu ziemnego służącego m. in. do ogrzewania budynków mieszkalnych, przybliżył mieszkańcom przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa, Mariusz Budny.

Mieszkańcom przedstawiono harmonogram działań związanych z budową sieci gazociągu dla gminy Lipie. Pierwszym krokiem jest zebranie od mieszkańców i przedsiębiorców informacji, na podstawie których możliwe będzie określenie zapotrzebowania na paliwo gazowe dla naszej gminy.

Podczas spotkania mieszkańcom rozdano ankiety informacyjne, w których określą oni zapotrzebowanie na gaz dla swoich nieruchomości. Po zebraniu informacji dotyczących zapotrzebowania na gaz, sporządzona zostanie analiza warunków terenu, na którym planowany jest przebieg gazociągu. Na podstawie w/w danych opracowana zostanie analiza ekonomiczna przedsięwzięcia. Jeśli będzie ona korzystna dla PSG, następnym krokiem będzie sporządzenie koncepcji gazyfikacji gminy Lipie.

Mieszkańców, którzy nie byli obecni na spotkaniu, a są zainteresowani podłączeniem swoich domów do sieci gazowej, zachęcamy do wypełnienia ankiet, które są dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy. Termin składania ankiet upływa z końcem marca br. Warto podkreślić, że wypełnienie ankiet nie zobowiązuje mieszkańców do przyłączenia do sieci. Jednakże, im większa liczba nieruchomości zostanie ujęta w analizie opłacalności ekonomicznej, zarówno domów prywatnych, jak i zakładów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej, tym większa szansa na budowę sieci gazowej w naszej gminie.

W przypadku korzystnej dla gminy analizy ekonomicznej, kolejnym krokiem będzie wydanie warunków przyłączenia do sieci, a następnie podpisanie umów przyłączeniowych. Dalszy etap to wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz prace budowlane. Finałem całości przedsięwzięcia będzie budowa wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach, podpisanie umowy o dostawę gazu oraz napełnienie gazem instalacji wewnętrznej.

Przedstawiciel PSG określił przewidywany termin zakończenia inwestycji na około trzy lata po wybudowaniu gazociągu źródłowego, którym będzie gazociąg średnioprężny Kłobuck – Krzepice.
O dalszych planach dotyczących gazyfikacji naszej gminy, zależnych od wyników przeprowadzonych ankiet i analiz, będziemy na bieżąco Państwa informować.

gazyfikacja