w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Mączka   

Wójt Gminy Lipie informuję, że Gmina Lipie otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
w kwocie 400 000,00 zł.

Z poważaniem  

Wójt Gminy

Bożena Wieloch