w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  25 listopada 2019 roku /poniedziałek/ o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wnioski Wójta Gminy Lipie do budżetu gminy na 2020 rok:
  1. Dopłaty do wymiany pieców zgodnie z zaleceniami WIOŚ, zapisami uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza.
  2. Organizacja odbioru nieczystości ciekłych od mieszkańców gminy Lipie:
   • modernizacja oczyszczalni ścieków w celu przyjmowania nieczystości ciekłych od podmiotów uprawnionych (Wariant I)
   • organizacja gminnego sytemu odbioru nieczystości ciekłych (Wariant II).
  3. Kontynuacja wymiany wodociągu z rur AC na rury PE.
  4. Budowa studni głębinowej w Wapienniku.
 4. Analiza projektu budżetu gminy na 2020 rok – wnioski i uwagi radnych i sołtysów.
 5. Wystąpienie Skarbnika Gminy Lipie w odniesieniu do zgłaszanych wniosków i uwag do budżetu gminy na 2020 rok.
 6. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 7. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

 

                     Zbigniew Bystrzykowski