w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

XVII Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w w dniu  9 stycznia 2020 roku /czwartek/ o godz. 8:00  odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XVI Sesji Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mateusz Juszkiewicz.
 7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 8. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 20 grudnia 2019 r. do 9 stycznia 2020 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym. ( XVII/.../2020 )
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 12. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                                                               Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                     Zbigniew Bystrzykowski