w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ilona Kubicka   

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Wójt Gminy Lipie informuje, że od dnia 3 lutego 2020r. (poniedziałek) w godzinach od 11.00 do 15.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu będą wydawane produkty żywnościowew ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

W pozostałe dni wydawanie produktów odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu.

Z pomocy mogą skorzystać wyłącznie osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), których dochód nie przekracza:

- dla osoby samotnej - 1.402,00 zł

- w przypadku rodziny - 1.056,00 zł na jednego członka rodziny.

Wszystkie osoby, ubiegające się o pomoc żywnościową powinny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu celem złożenia oświadczeń i udokumentowania trudnej sytuacji życiowej ( np. dowody leczenia, orzeczenia o niepełnosprawności), przedłożenia aktualnych dochodów wszystkich członków rodziny (zaświadczenia o zarobkach, nakazy płatnicze, odcinki ze świadczeń emerytalno-rentowych) uzyskanych w miesiącu styczniu 2020r.

Żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu lub pod nr telefonu 34 3188033 do 35 wew.51, 52

oraz na stronie www.lipie.pl w zakładce Pomoc społeczna - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2019)

Zaświadczenie o zarobkach