w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sylwia Szafer   

Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

Przypominamy, że 15 lutego 2020 r. mija termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A) na bieżący rok podatkowy.

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych bez wezwania w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj. w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Płatności można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy:
B.S. Krzepice O/Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001, uwzględniając w tytule wpłaty nazwę podatku i okres, którego wpłata dotyczy (np. I rata) oraz imię i nazwisko (nazwę) podatnika.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2019.1170)
  • Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015r.,poz.2025).