w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  14 lutego 2020 roku /piątek/, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

I część: Urząd Gminy Lipie, godz. 10:00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opinia Rady Gminy Lipie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działek na osiedlu
  w Parzymiechach.
 4. Omówienie zasad realizacji gospodarki ściekowej w gminie Lipie w 2020 r. – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 5. Informacja na temat kontroli palenisk domowych oraz zbiorników na nieczystości ciekłe w gminie Lipie w 2020 r. przez komisje ds. kontroli powołane przez Wójta Gminy Lipie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 6. Sprawy różne, wnioski, zapytania.
 7. Zakończenie I części posiedzenia.

II część: Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu, godz. 11:30

 1. Otwarcie wystawy prac przygotowanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach Konkursu studialnego na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenu gminy Lipie.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu studialnego na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenu gminy Lipie w kategoriach:
  • zagospodarowanie i rewitalizacja „wyspy” w Dankowie,
  • zagospodarowanie i rewitalizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Troninach,
  • zagospodarowanie i rewitalizacja parku w Parzymiechach.
 1. Przedstawienie i omówienie nagrodzonych i wyróżnionych koncepcji archtektoniczno - urbanistycznych.
 2. Zakończenie II części posiedzenia.

 

                                                                                                Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

 

                     Zbigniew Bystrzykowski