w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anita Zyna   

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

DSC07637Publiczne Przedszkole w Lindowie uczestniczy w kampanii edukacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”.

Kampania edukacyjna „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” skierowana do przedszkoli Województwa Śląskiego. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Kampania jest prowadzona, aby:

  1. zaktywizować nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia,
  2. podnieść świadomość ekologiczną dzieci w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie,
  3. przekazać wiedzę rodzicom/opiekunom prawnym o: wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie w szczególności dzieci; wprowadzić zwyczaj codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia; uświadomić korzyści wynikające ze stosowania oczyszczaczy.

Publiczne Przedszkole działające w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lindowie znalazło się wśród wybranych przedszkoli i zakwalifikowało się do udziału w kampanii, co oznacza, że Gmina Lipie stanowiąca organ prowadzący placówki otrzymała pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza, po jednym do każdej ze sal zajęć. W dniu 20 listopada 2019r. oczyszczacze zostały dostarczone do przedszkola w Lindowie i służą dzieciom, zapewniając czyste powietrze w salach zajęć.

Przedszkolna koordynator realizacji kampanii pani Kamila Nowak opracowała scenariusz zajęć, który wykorzystany został do podniesienia świadomości dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Ponadto w przedszkolu powstał scenariusz antysmogowego filmu edukacyjnego zatytułowanego „Czerwony Kapturek i SMOG”, do opracowania którego przyłączyli się również uczniowie szkoły, pisząc wiersze dotyczące zanieczyszczeń, które znalazły się w scenariuszu. Finalny rezultat naszych wspólnych działań został wystawiony w dniu 6 lutego w sali OSP Lindów, dla 165 - osobowej publiczności, którą stanowili uczniowie z klas I - III szkoły podstawowej, rodzice, dziadkowie oraz przedstawiciel Urzędu Gminy w Lipiu - pani Ewa Brzózka, która reprezentowała Panią Wójt.