w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Kotynia   

Zdalna szkoła + w gminie Lipie

DSC 3109Zdalna Szkoła+ to kolejny po Zdalnej szkole program, w ramach którego dofinansowywany jest zakup sprzętu komputerowego dla szkół wykorzystywanego do nauki w trybie zdalnym.

W dniu 11 września br. gmina przekazała dyrektorom szkół sprzęt komputerowy zakupiony ze środków zewnętrznych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach).  Dzięki pozyskanym środkom w kwocie 54.995,00 zł zakupiono kolejnych 20 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i ubezpieczeniem, a także 20 zestawów słuchawkowych i myszy optycznych.              

Poszczególne szkoły otrzymały:

- ZSP w Lipiu – 7 zestawów;
- ZSP w Parzymiechach – 5 zestawów;
- ZSP w Lindowie – 5 zestawów;
- SP w Rębielicach Szlacheckich – 3 zestawy.

Zakupiony sprzęt stanie się własnością szkół. W obecnej sytuacji, gdy zajęcia odbywają się
w szkołach w trybie stacjonarnym, sprzęt będzie wykorzystany podczas lekcji. W przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania zostanie użyczony uczniom, którzy mają utrudniony dostęp do zdalnej edukacji.

DSC 3109