w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogdan Gniła   

INFORMACJA O TERMINIE PŁATNOŚCI

Przypominamy, że dnia15 listopada (niedziela) upływa termin płatności IV raty zobowiązań pieniężnych za 2020 rok, z tytułu podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości. Podatki należy wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Lipie- B.S. Krzepice O/Lipie konto nr 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001, w kasie Urzędu Gminy Lipie, w placówce pocztowej lub u sołtysa (inkasenta).

W dniu 15 listopada mija również termin płatności V raty (za m-c wrzesień, październik) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok. Opłaty należy wpłacać na numer konta wskazanego na blankiecie opłat, w kasie Urzędu Gminy Lipie, w placówce pocztowej lub u sołtysa (inkasenta).