Drukuj

Projektuchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lipie do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Załączniki :


odpowiedzialny za treść: Aneta Łaczmańska

osoba publikująca informację: Marcin Karpik