Drukuj
Wpisany przez Ilona Kubicka   

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Wójt Gminy Lipie informuje, że od dnia 15 stycznia 2019r. (wtorek) w godzinach od 12.00 do 17.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.

W pozostałe dni wydawanie produktów odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu.

Z pomocy mogą skorzystać wyłącznie osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

- dla osoby samotnej - 1.402,00 zł

- w przypadku rodziny - 1.056,00 zł na jednego członka rodziny.

Osoby, które korzystały z pomocy żywnościowej w miesiącach październiku i listopadzie 2018r. nie dokumentują swojej sytuacji dochodowej, natomiast osoby, które nie ubiegały się o pomoc winny udokumentować dochód wszystkich członków rodziny uzyskany w miesiącu grudniu 2018 r.

Żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu lub pod nr telefonu 34 3188033 do 35 wew.51, 52 oraz na stronie www.lipie.pl w zakładce Pomoc społeczna - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2018)