Drukuj
Wpisany przez Beata Sośniak   

Zmiana organizacji pracy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną wprowadzone zostały zmiany w zakresie organizacji pracy i funkcjonowania poszczególnych komórek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku:

 • W dniach 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r. odwołane są wszystkie zaplanowane zabiegi w Pracowniach Fizjoterapii oraz wszystkie wizyty w Poradni Rehabilitacji.
 • W dniach 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r. odwołane zostały wszystkie zaplanowane ambulatoryjne:
  • badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia
  • badania USG
  • spirometrie
  • EKG, EKG wysiłkowe

W dniach 16.03.2020 r. – 27.03.2020 r. nie będą odbywały się sesje i porady w Poradni Leczenia Uzależnień.

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej funkcjonują według następujących zasad:

 1. obowiązuje rejestracja telefoniczna od godziny 8.00
 2. prosimy, aby pacjenci zgłaszali się na umówione telefonicznie godziny
 3. zaleca się maksymalne korzystanie z lekarskich   "tele -porad" (rozmowa telefoniczna z lekarzem)
 4. powtórzenie recept należy zgłaszać telefonicznie lub e-mailowo za pomocą załączonego formularza na adres poradni (wykaz adresów e-mailowych poszczególnych poradni znajduje się w poniższej tabeli)
 5. w przypadku konieczności udania się do poradni należy ograniczyć do minimum obecność osób towarzyszących (z osobą towarzyszącą mogą przyjść tylko: osoby małoletnie, ubezwłasnowolnione lub niepełnosprawne mające problem samodzielnym poruszaniem się)

zapotrzebowanie w recepty

Adresy e-mail jednostek ZOZ Kłobuck