Drukuj
Wpisany przez Ksenia Krasińska-Kotas   

logo_rada_gminy

XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  15 kwietnia 2022 roku /piątek/ o godz. 9:00  odbędzie się XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki od postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach otrzymanego w dniu 8 kwietnia 2022 r. nr sprawy DK-CZ.542.3.5.2021 w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego z dniem 31 sierpnia 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki od postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr sprawy DK-CZ.542.2.11.2021 w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z dniem 31 sierpnia 2022 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego „Świetlica dla dzieci i młodzieży w Zimnowodzie” w ramach Centrum Usług Społecznościowych. (XLVIII/.../2022)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lipie do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (XLVIII/.../2022)
  9. Zakończenie obrad XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 

 

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski