Drukuj

X Zjazd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lipiu

DSC05465

W dniu 28 maja 2011 roku o godzinie 10:00 w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowie odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipiu.

 

W zjeździe udział wzięło 33 delegatów wybranych podczas zebrań sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach OSP z teren Gminy Lipie.

Zjazd zaszczycili swoją obecnością, m.in.:

Wójt Gminy Lipie – Bożena Wieloch

p.o. Sekretarza Gminy – Ewa Brzózka

Radny Gminy Lipie – Janusz Mączka

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP - Ryszard Wudarczyk

Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP - Henryk Kiepura

Zastępca dowódcy JRG Komendy Powiatowej PSP RP w Klobucku – Wiesław Kos

Sekretarz ZOP ZOSP RP - Eugenia Kubańska

Wiceprezes ZOP ZOSP RP – Jan Błoński

DSC05467

Otwarcia X Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipiu oraz powitania zaproszonych gości i delegatów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipiu – Tadeusz Pułka.

DSC05475

 DSC05478

 

Wszyscy delegaci oraz osoby zaproszone minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych druhów w okresie kadencji.

 

 

 

 

Naczelnicy jednostek OSP z terenu Gminy Lipie, którzy odpowiadają za działania operacyjne z rąk Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP Henryka Kiepury, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP Ryszarda Wudarczyka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP Lipie Tadeusza Pułki otrzymali Dyplomy Uznania za zaangażowanie w akcje powodziowe.

DSC05479

DSC05480

DSC05482

 

DSC05491Odczytania sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipiu dokonał Druh Jan Gancarek.

 

 

W dyskusji głos zabrali:

DSC05493Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP - Henryk Kiepura

DSC05495

Zastępca dowódcy JRG Komendy Powiatowej PSP RP w Kłobucku – Wiesław Kos

DSC05496Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP - Ryszard Wudarczyk

DSC05498Wiceprezes ZOP ZOSP RP – Jan Błoński

Po przeprowadzeniu dyskusji i przedstawieniu wszystkich sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipiu wybrano nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Następnie wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego OSP RP w Kłobucku.
Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipiu ukonstytuował się następująco:

 1. Wieloch Bożena - Prezes
 2. Pułka Tadeusz - I Wiceprezes
 3. Patocki Mariusz - II Wiceprezes
 4. Bystrzykowski Zbigniew - Komendant Gminny
 5. Konieczna Bernadeta - Sekretarz
 6. Szlązak Stanisław - Skarbnik
 7. Węzik Karol - Członek Prezydium
 8. Dziubała Jerzy - Członek zarządu
 9. Gancarek Maria - Członek zarządu
 10. Kilan Przemysław - Członek zarządu
 11. Kuc Mirosław - Członek zarządu
 12. Jęsior Tadeusz - Członek zarządu
 13. Łyźniak Jarosław - Członek zarządu
 14. Radek Roman - Członek zarządu
 15. Woźniak Piotr - Członek zarządu
 16. Okoń Bogdan - Członek zarządu

Wybrana na zjeździe Komisja Rewizyjna Gminnego Związku OSP RP w Lipiu ukonstytuowała się następująco:

 1. Gancarek Jan - Przewodniczący
 2. Grądy Rafał - Sekretarz
 3. Sajecki Jarosław - Członek

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipiu zostali:

 1. Dziubała Jerzy
 2. Patocki Mariusz
 3. Pułka Tadeusz
 4. Węzik Karol
 5. Wieloch Bożena

DSC05500Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP Ryszard Wudarczyk oraz Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP Henryk Kiepura złożyli gratulacje i życzenia owocnej pracy nowo wybranemu Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lipiu Bożenie Wieloch.

DSC05508

Nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lipiu Bożena Wieloch podziękowała ustępującemu Prezesowi Tadeuszowi Pułce za trud, ofiarność, poświęcenie i wieloletnią prace na rzecz krzewienia chlubnych tradycji strażackich na terenie Gminy Lipie.

DSC05505

> Na zakończenie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lipiu Bożena Wieloch serdecznie podziękowała wszystkim druhnom i druhom za wybór i powierzone zaufanie. Następnie życzyła wszystkim strażakom ochotnikom zdrowia, wytrwałości w dążeniu do realizacji działań strażackich.