Drukuj
Wpisany przez Anna Beksa   

INFORMACJA O TERMINIE PŁATNOŚCI

Przypominamy, że dnia 15 Listopada br. (piątek) upływa termin płatności V raty opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (za miesiące wrzesień i październik).

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Lipie oraz przelewem na indywidualny numer konta wskazany na blankiecie opłat, a także w placówkach pocztowych lub u sołtysów (inkasenta). W opisie wpłaty prosimy o wskazanie okresu (raty), którego wpłata dotyczy.