Drukuj
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  24 stycznia 2020 roku /piątek/ o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja w zakresie wysokości zaległych należności za ścieki, wodę, odpady komunalne i podatki lokalne za 2019 r., a także o wystawionych upomnieniach i tytułach wykonawczych oraz o wpływach należności z tytułu prowadzonych egzekucji – pracownicy Urzędu Gminy Lipie - Beata Sośniak, Małgorzata Klimczak, Krystyna Sołtysiak.
 4. Informacja na temat opłat adiacenckich uiszczanych przez mieszkańców Napoleona i Parzymiech w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Napoleon - Parzymiechy – etap I” oraz projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy – etap II” – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krystyna Sołtysiak.
 5. Informacja na temat podłączenia posesji z miejscowości Napoleon i Parzymiechy do sieci kanalizacji sanitarnej w porównaniu z osiągniętym efektem ekologicznym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 6. Analiza budżetu gminy na rok 2020 w zestawieniu z budżetem gminy zrealizowanym w roku 2019 – Skarbnik Gminy, Aneta Łaczmańska.
 7. Przedstawienie celów i zadań gminy Lipie zaplanowanych do realizacji w 2020 roku – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.
 8. Przedstawienie celów i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu zaplanowanych do realizacji w 2020 roku – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 9. Opinia Rady Gminy Lipie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działek na osiedlu w Parzymiechach.
 10. Opinia Rady Gminy Lipie w sprawie budowy zakładu przetwarzania odpadów na działce nr 34 oraz 35 w Lindowie lub działce nr 254 w Albertowie.
 11. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 12. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

 

                     Zbigniew Bystrzykowski