Drukuj
Wpisany przez Anna Beksa   

Informacja w sprawie działań podjętych przez gminę w celu wyjaśnienia nieprawidłowości, które pojawiły się podczas odbioru odpadów komunalnych w m. Parzymiechy.

Pismo Wójta Gminy Lipie

Odpowiedź firmy FCC Lubliniec