Drukuj
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

L Sesja Rady Gminy Lipie

        Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  31 maja 2022 roku /wtorek/ o godz. 8:00  odbędzie się L Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kompresora stacjonarnego do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. (L/.../2022)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. (L/.../2022)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipie”.(L/.../2022)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego ,,Świetlica dla dzieci i młodzieży w Zimnowodzie” w ramach Centrum Usług Społecznościowych.(L/.../2022)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kłobucku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym z dniem 31 sierpnia 2022 r.(L/.../2022)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym z dniem 31 sierpnia 2022 r.(L/.../2022)
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 18. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski