Drukuj
Wpisany przez Ilona Kubicka   

 

żywność BANK

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Wójt Gminy Lipie informuje, że od dnia 30 maja 2022r. do dnia 31 maja 2022r. w remizie OSP w Parzymiechach przy ul.Częstochowskiej 7 będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego w Podprogramie 2021.

Żywność będzie wydawana:

  • w dniu 30.05.2022r. (poniedziałek) w godz. od 09.00 do 15.00,

  • w dniu 31.05.2022r. (wtorek) w godz. od 8.00 do 15.00.

Żywność będzie wydawana do wyczerpania zapasów.

Z pomocy mogą skorzystać wyłącznie osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art.7 ustawy o pomocy społecznej), posiadające wydane przez GOPS Lipie skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej, których dochód nie przekracza: dla osoby samotnej 1.707,20 zł, a w przypadku rodziny 1.320,00 zł na jednego członka rodziny.

Prosimy o zabranie swoich toreb w celu odbioru żywności.

Więcej informacji o pomocy żywnościowej można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu, nr tel. 34 3188033 do 35 wew.51, 52 oraz na stronie www.lipie.pl w zakładce Pomoc społeczna - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021)