Drukuj

Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lipie miejsc sprzedażyi podawania napojów alkoholowych.

 


Załączniki :


 

odpowiedzialny za treść: Jadwiga Przybylska

osoba publikująca informację: Marcin Karpik