Aktualności

Gmina Lipie pozyskała dla dwóch parafii środki na renowację zabytków

Gmina Lipie w ramach drugiego naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożyła wnioski i pozyskała dofinansowanie na rzecz parafii w Dankowie i w Parzymiechach. Umożliwi ono obu parafiom wykonanie…
Fragment obwarowań wokół sanktuarium w Dankowie, w tle widoczny kościół.

Rodzinny Piknik Ekologiczny

Wójt Gminy Lipie wraz z Dyrektorem oraz Radą Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach zapraszają na Rodzinny Piknik Ekologiczny, który odbędzie się 30 września 2023 r. o godzinie 14 na stadionie sportowym w Parzymiechach ul. Kasztanowa 3.

LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 27 września 2023 roku /środa/ o godz. 07:30 odbędzie się LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali  narad Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad…