w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

ŚWIADCZENIA RODZINNE -  Okres  zasiłkowy 2011/2012  

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (2011/2012) będą przyjmowane od dnia 1 września 2011 r. 

Okres zasiłkowy (2011/2012) rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2011 r. i trwa do 31 października 2012 r.

 W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2011 r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 października do 30 listopada  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2011 r.

   Maksymalne miesięczne dochody przypadające na osobę w rodzinie uprawniające do zasiłku rodzinnego, to:
  • 504 zł

  • 583 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Nadmienia się, iż w okresie zasiłkowym 2011/2012 obowiązują dochody za 2010 r.

Wnioskodawcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2010/2011, których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2011 r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2011/2012 w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2011 r.

Na podstawie dostarczonego zaświadczenia / oświadczenia, bowiem mogą być wypłacane dodatki:

  • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

  • z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

  • z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

a także zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończył 18 roku życia a kontynuują naukę w szkole.  

W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami od miesiąca września 2011 r. zostanie wstrzymana. !!!

 Jednocześnie przypomina się, że od 01 sierpnia 2011 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012.