w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu


21 sierpnia 2011 r. w słoneczne niedzielne popołudnie, odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu. Główne obchody jubileuszowe odbyły się na boisku sportowym przy GOK w Lipiu. Jednak wcześniej, w asyście Orkiestry z Mykanowa , cała brać strażacka zaprezentowała się podczas uroczystego przemarszu ulicą Częstochowską.

       

 

Po powitaniu gości, strażaków ochotników i mieszkańców, przy dźwiękach hymnu państwowego, dokonano podniesienia flagi państwowej.

Rys historyczny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu przedstawił Prezes OSP Lipie - Jan Gancarek.

Historyczną chwilą dla jednostki OSP z Lipia było poświęcenie sztandaru i figurki św. Floriana. Sztandar został ufundowany z inicjatywy druhów  jednostki w Lipiu, przy współudziale mieszkańców Lipia i Rozalina. Fundatorem figurki św. Floriana był druh Ludwik Cieśliński. Poświęcenia dokonał  proboszcz parafii Danków ks. Henryk Dusza. Akt nadania sztandaru odczytał pułkownik Jan Błoński  - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kłobucku.

 Po przekazaniu sztandaru przez Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP w Kłobucku - Henryka Kiepurę, nastąpił moment dekoracji sztandaru „ Złotym Znakiem Związku”. Dekoracji dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP - Ryszard Wudarczyk.

 

 

Po dekoracji nastąpiła prezentacja nowego sztandaru OSP w Lipiu.

Stulecie było okazją do odznaczeń zasłużonych strażaków.
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadano druhowi Tadeuszowi Kasprzakowi.

         

Nadano złote, srebrne i brązowe medale Za zasługi dla pożarnictwa. Złote medale otrzymali: Aleksandra Gudaja, Ludwik Cieśliński, Andrzej Gancarek, Grzegorz Kasprzak, Bogdan Mania, Grzegorz Podgórski i Jerzy Podgórski.  

Srebrne medale odebrali: Marcin Cieśla, Henryk Kasprzak, Krzysztof Podgórski oraz Karol Węzik.

Medalami brązowymi odznaczono: Łukasza Przyborowskiego i Marcina Wieczorka

Uhonorowano strażaków ochotników odznaką Strażak Wzorowy. Odznaczeni zostali następujący druhowie: Bartłomiej Macoch, Zbigniew Kilan, Bartłomiej Kierat, Robert Krawiec, Jacek Majchrzak, Tomasz Płuciennik, Przemysław Deska oraz Roman Macoch.

Przyznano również odznaczenia za wysługę lat.  Odznaczenia otrzymali: Za wysługę 60 lat -Józef Gancarek, Za wysługę 50 lat- Tadeusz Kotowicz; Za wysługę 45 lat - Tadeusz Kasprzak, Jerzy Podgórski;  Za wysługę 35 lat- Jan Gancarek, Andrzej Gancarek i Henryk Kasprzak; Za wysługę 30 lat - Józef Warzycha, Marek Podgórski, Za wysługę 25 lat- Grzegorz Kasprzak;  Za wysługę 20 lat- Grzegorz Podgórski,  Bogdan Mania;  Za wysługę 15 lat- Węzik Karol, Za wysługę 10 lat- Łukasz Przyborowski, Ludwik Cieśliński, Marcin Cieśla,  Robert Krawiec, Krzysztof Podgórski, Za wysługę 5 lat- Przemysław Deska, Marcin Wieczorek, Tomasz Wieczorek, Mateusz Grodzki, Tomasz Płuciennik, Zbigniew Kilan, Bartłomiej Macoch, Roman Macoch, Bartłomiej Kierat, Jacek Majchrzak.


Po ceremonii odznaczeń głos zabrali przedstawiciele władz strażackich, samorządu oraz przedstawiciele zaproszonych instytucji i organizacji, m.in.:   Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński;  Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kłobucku, Wicestarosta - Henryk Kiepura; Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kłobucku -  płk. Jan Błoński; Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – Zbigniew Desperak, Dyrektor Śląskiego Oddziału ARiMR Stanisław Gmitruk; Wójt Gminy Lipie a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Bożena Wieloch; Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, przedstawiciel jednostki OSP w Kleśniskach - Bernadeta Konieczna .W swoich przemówieniach goście podkreślali zasługi OSP dla miejscowej społeczności, jej wkład w rozwój Lipia, ale przede wszystkim zaangażowanie i ofiarność w niesieniu pomocy potrzebującym mieszkańcom. Strażacy otrzymali moc gratulacji, podziękowań i życzeń dalszego rozwoju i powodzenia w każdej akcji oraz opieki św. Floriana

.

Część oficjalna uroczystości zakończyła się odprowadzeniem sztandarów oraz występem orkiestry dętej z Mykanowa.


 Zobacz więcej zdięć