w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów  w  dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie ustawy z  dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Osoba  mająca   ustalone   prawo    do    świadczenia   pielęgnacyjnego   musi   złożyć w Gminnym  Ośrodku   Pomocy  Społecznej w Lipiu wniosek  o  przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego  wniosku,  co  oznacza,  że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomoc powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia,  w  którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone  po upływie ww. terminów zostaną  pozostawione  bez rozpoznania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przygotował wzór wniosku o przyznanie pomocy.

Wniosek pobierz