w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ksenia Krasińska-Kotas   

30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

przemocObchody Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci zostały zorganizowane przez amerykańską organizację EPOCH (End Physical Punishment of Children) w 1998 roku. Głównym celem tej inicjatywy było zwrócenie uwagi na problem stosowania przez rodziców i opiekunów przemocy i kar cielesnych wobec najmłodszych. W Polsce Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci obchodzony jest od 2003 roku.

Całkowity zakaz bicia dzieci obowiązuje w Polsce od 2010 roku. Regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Niestety najnowsze badania CBOS-u wskazują, że tylko 33 procent badanych uważa, że nie powinno się stosować kar fizycznych wobec najmłodszych, a sześciu na dziesięciu rodziców twierdzi, że klaps jest dopuszczalną przez nich formą kary.

Zjawisko przemocy niesie za sobą skutki, które maja duży wpływ na rozwój umysłowy dziecka. W konsekwencji dziecko, które doświadczyło przemocy, może borykać się z niska samooceną, trudnościami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, izolacja społeczną, a w przyszłości może także stać się sprawcą przemocy.

 

Pomoc dla ofiar przemocy

 Mieszkańcom gminy Lipie przypominamy o możliwości skorzystania z oferty Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny, świadczącego bezpłatne poradnictwo psychologiczne – także w zakresie problemów związanych z przemocą w rodzinie. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie: www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Organy/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminny Punkt Wsparcia Rodziny.

Poniżej przedstawiamy także wybrane numery telefonów, pod którymi dzieci mogą uzyskać wsparcie:

  • Telefon alarmowy: 112
  • Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 800 12 00 02