w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

 

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  10 czerwca 2021 roku /czwartek/ o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wystąpienie Starosty Kłobuckiego na temat realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2003 S relacji Parzymiechy – Napoleon – Lipie.
 4. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku w sprawie projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.
 5. Wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kłobucku w sprawie projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.
 6. Wystąpienie przedstawiciela Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) na temat przystąpienia gminy Lipie do realizacji Społecznych Inwestycji Mieszkaniowych.
 7. Zdalne wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie stanu realizacji prac w zakresie budowy gazociągu na terenie gminy Lipie.
 8. Stan geodezyjny dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do pól w porównaniu ze stanem rzeczywistym:

  • cała droga w Julianowie II (od drogi powiatowej w Julianowie I do drogi powiatowej we Florianowie),
  • wszystkie drogi w Wapienniku,
  • droga od harcówki do osiedla w Troninach oraz droga na osiedlu,
  • droga w Dankowie (przecznica przy sklepie),
  • droga nr 54 w Dankowie (od Ośrodka Rehabilitacji w Troninach do drogi powiatowej),
  • droga Stanisławów – Szyszków

   - geodeta, Sebastian Izydorczyk.

 9. Informacja na temat decyzji nr 156/2021 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dotyczącej ekshumacji zwłok (szczątków) osoby cywilnej zamordowanej przez Niemców 3 września 1939 r., z grobu wojennego zlokalizowanego na działce nr 162 obręb Wapiennik, w gminie Lipie, w województwie śląskim oraz przeniesienie ich na cmentarz parafialny w Lindowie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Beata Sośniak.
 10. Informacja na temat realizacji programu Gmina Lipie bez azbestu w 2021 roku w porównaniu z poprzednimi latami – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 11. Wystąpienie pracownika Urzędu Gminy Lipie dotyczące zasad pracy Komisji Przetargowej w gminie Lipie w czasie pandemii – Katarzyna Mączka.
 12. Informacja na temat wniosku pn. Wyspa w Dankowie dostępna dla turystyki kajakowej lub Budowa przystani kajakowej w Troninach przygotowywanego na potrzeby konkursu, który będzie prowadzony przez LGD Zielony Wierzchołek Śląska – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.
 13. Informacja na temat zakończenia inwestycji pn. Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie i świetlicy wiejskiej w Wapienniku z uwzględnieniem protokołów rad sołeckich - Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 14. Przedstawienie wyników ustaleń z SKRS w Lipiu w sprawie dróg na osiedlu w Troninach - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 15. Informacja na temat wymagań dla gminy z zakresu realizacji Programu Ochrony Powietrza (POP) – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 16. Przedstawienie założeń gminnego Programu wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Lipie na lata 2022-2023 oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w gminie Lipie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 17. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 18. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie.(XXXV/.../2021)
 19. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Parzymiechy.(XXXV/.../2021)
 20. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Parzymiechy.(XXXV/.../2021)
 21. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek w Troninach.(XXXV/.../2021)
 22. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 23. Zakończenie posiedzenia.

 

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski