w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  21 stycznia 2022 roku /piątek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja na temat działalności OSP w gminie Lipie w roku 2022 - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Karolina Kapral.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lipie..(XLIV/.../2022)
 5. Informacja na temat organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Lipie w 2022 roku - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.
 6. Realizacja przez gminę Lipie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz analiza uchwał w tym zakresie – Kierownik Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.(XLIV/.../2022)
 7. Realizacja przez gminę Lipie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym – pracownik GOPS w Lipiu, Małgorzata Jabłonka.
 8. Realizacja przez gminę Lipie projektu ustawy z dnia 20 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 9. Informacja na temat ilości deklaracji złożonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w gminie Lipie na dzień 20.01.2022 roku – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 10. Informacja na temat przygotowań gminy Lipie do sprzedaży działek nr 333/6 i 333/54 w Parzymiechach – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 11. Informacja na temat dowozu dzieci do szkół od 1 września 2022 r. w ramach gminnego transportu zbiorowego oraz informacja na temat realizacji uchwały nr XL/257/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Banasiak.
 12. Informacja na temat złożonych przez gminę Lipie wniosków do drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 13. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 14. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku.(XLIV/.../2022)
 15. Analiza projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu.(XLIV/.../2022)
 16. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski