w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Kotynia   

„Pod biało – czerwoną” w gminie Lipie

DSC 7336                We wtorek, 8 listopada br., w przededniu 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła się uroczysta inauguracja podniesienia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt zamontowany przed budynkiem ZSP w Lipiu. Na zakup i montaż masztu z flagą RP gmina Lipie pozyskała dotację celową w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, nad którym honorowy patronat objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Projekt, którego zasadniczym celem było godne upamiętnienie 100. rocznicy zakończenia Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, jej bohaterów i triumfatorów oraz integracja lokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności i nowoczesnego patriotyzmu, adresowany był do wszystkich 2477 gmin w Polsce. Warunkiem uczestnictwa danej gminy w projekcie było uzyskanie wymaganej regulaminem liczby głosów poparcia jej mieszkańców dla idei powstania masztu z „Biało-czerwoną”.   Dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszej gminy, którzy w 2020 roku wzięli aktywny udział w kampanii, gmina pozyskała dofinansowanie i przystąpiła do realizacji prac.

Realizacja projektu była złożona, ponieważ postawienie masztu wymagało uzyskania przez gminę pozwolenia na budowę. W tym celu m.in. wykonano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, która wymagała uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, a po geodezyjnym wytyczeniu miejsca zabudowy masztu, wykonano wykop fundamentu i przeprowadzono stosowne badania archeologiczne terenu. Po instalacji masztu uzyskano wymagane prawem budowlanym opinie oraz pozwolenie na użytkowanie. Koszt zadania wyniósł 9.151,25 zł, a dotacja pozyskana na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Śląskim w czerwcu br. 8.000 zł.

Maszt usytuowano przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu - w centrum miejscowości, w sąsiedztwie Urzędu Gminy Lipie, Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, od strony drogi powiatowej. Wybrana lokalizacja pozwala na odpowiednie wyeksponowanie masztu lokalnej społeczności, a uczniom wchodzącym do szkoły, przypomina, jak ważne w życiu każdego Polaka są symbole narodowe.

               We wtorek, 8 listopada br., maszt został oficjalnie oddany do użytku. W uroczystości inauguracyjnego podniesienia flagi, która rozpoczęła się o godz. 10.00, uczestniczyli: Bożena Wieloch Wójt Gminy Lipie, przedstawiciele Rady Gminy Lipie - Jacek Majchrzak oraz Alicja Podgórska i Ewa Kuc – nauczycielki ZSP w Lipiu, ks. kan. Henryk Dusza proboszcz parafii w Dankowie, Paulina Troczka z- ca przewodniczącej Rady Rodziców oraz przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele Urzędu Gminy Lipie, nauczyciele i uczniowie.

Zebranych powitała Dyrektor Zespołu Olga Michalak, która przedstawiła postać Marszałka Józefa Piłsudskiego – patrona Szkoły i zwróciła uwagę, jak ważne dla społeczności szkolnej, ma postawienie masztu z flagą państwową przed budynkiem szkoły, noszącej to zaszczytne miano. W imieniu nauczycieli i rodziców podziękowała Wójt Gminy Lipie za współpracę i wspieranie działań, by dzieci i młodzież Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lipiu byli wychowywani w poczuciu miłości do Ojczyzny oraz szacunku dla tradycji i historii.

Następnie głos zabrała Wójt Bożena Wieloch. Gospodarz gminy przedstawiła cele, założenia i sposób realizacji projektu. Nawiązując do idei akcji „Pod Biało-czerwoną” powiedziała: - […] 102 lata temu Polska, jako młode i odrodzone państwo, musiała się zmierzyć z bolszewicką nawałą, która mogła przekreślić naszą państwowość kolejny raz w historii. W 1920 roku masy Polaków musiały stanąć w obronie ojczyzny. Wielu rodaków zgłaszało się do walki dobrowolnie. Zupełnie tak, jak zrobiło to dziś wielu naszych sąsiadów z Ukrainy. Nasi przodkowie tak samo zrozumieli wtedy, że oto nadszedł czas, by walczyć i obronić swoje – lub stracić wszystko. Wtedy też, zupełnie jak dziś, klęska oznaczałaby rozlanie się wojny na całą Europę. Bez tego bohaterstwa szerokich mas polskich chłopów i robotników nie byłoby zwycięstwa w 1920 roku i być może nie byłoby Polski […]. Wójt wyraziła również podziękowania za możliwość realizacji tej pięknej inicjatywy oraz życzliwość okazaną gminie podczas prac przez różne instytucje. Swoje słowa skierowała do pana Jarosława Wieczorka Wojewody Śląskiego, pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a także pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Częstochowie, Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, PSP i PSSE w Kłobucku oraz pracowników Urzędu Gminy Lipie, którzy koordynowali projekt.

           Po poświęceniu „Biało-czerwonej”, którego dokonał proboszcz ks. Henryk Dusza, przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” inauguracyjnego podniesienia flagi państwowej na maszt dokonał poczet flagowy w składzie: Olga Michalak Dyrektor ZSP w Lipiu, Ewa Kuc nauczycielka, Paulina Troczka z-ca przewodniczącej Rady Rodziców oraz uczeń Paweł Ślusarczyk. Dumną „Biało-czerwoną podniesiono wysoko, tak aby cieszyła oczy i serca, aby wzmacniała ducha patriotyzmu i szacunku dla bohaterów i triumfatorów walki o niepodległość w 1920 roku.   Dla upamiętnienia patrona Szkoły Podstawowej w Lipiu - Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz poległych w wojnie polsko- bolszewickiej mieszkańców Lipia delegacja nauczycieli, uczniów i rodziców złożyła kwiaty pod pamiątkowymi tablicami.

Kolejnym punktem uroczystości, na którą zaproszono jej uczestników do odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej ZSP w Lipiu, była piękna akademia. Tę część wydarzenia rozpoczął nauczyciel historii Andrzej Cer. W syntetycznym, a zarazem niezwykle interesującym odczycie, przedstawił zebranym historię polskiej flagi. Uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów i przedszkolaków przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Aleksandry Pawełoszek, Lidii Krystek, Moniki Mach i Łukasza Kędziory. Piękną recytacją, dobraną muzyką i wymowną choreografią uczniowie stworzyli wyjątkowe widowisko, podkreślając, że są dumni z „Biało-Czerwonej”, że są dumni z Patrona, Wielkiego Przywódcy i Polaka – Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczniowie godnie upamiętnili wydarzenia z 1920 roku oraz 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - przypadającą 11 Listopada.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz transmisji z wydarzenia.

Transmisja cz. 1 https://www.facebook.com/lipie.gmina/videos/1148894572729483

Transmisja cz. 2 https://www.facebook.com/lipie.gmina/videos/851680549359972

Fotorelacja 1

Fotorelacja 2