w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

LVIII Sesja Rady Gminy Lipie

        Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  8 grudnia  2022 roku /czwartek/ o godz. 9:30  odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 8. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 25 listopada 2022 r. do 8 grudnia 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w/w okresie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2022-2031.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 12. Zakończenie obrad LVIII Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem

                    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                             Zbigniew Bystrzykowski