w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Renata Kałuża   

Ratujmy nasz klimat! Czyste powietrze to lepsze życie”
II Gminny Konkurs Ekologiczny

22Powietrze jest elementem środowiska, które nie zna granic, a jest niezbędne do życia wszystkich organizmów. Ogromne znaczenie ma jego jakość i wpływ, jaki każdy z ludzi ma na jego czystość.  

Największe przekroczenia norm zanieczyszczeń występują z powodu spalania paliw stałych w domowych paleniskach i kotłach połączonego ze spalaniem odpadów, a także z powodu wzrastającej liczby pojazdów poruszających się po drogach. Zwiększanie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka oraz wpływu każdego z nas na czystość powietrza jest konieczne do osiągnięcia poprawy sytuacji w perspektywie kilku lat. Osiągnięcie tego jest jednym z celów skutecznej edukacji ekologicznej.

W ciągu ostatnich lat coraz większe znaczenie w wytwarzaniu energii cieplnej oraz elektrycznej zyskują odnawialne źródła, które są zasobami niewyczerpalnymi. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala nie tylko zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, spowodowane emisją do atmosfery szkodliwych produktów spalania paliw kopalnych, lecz także uzyskać czystą energię, na którą zapotrzebowanie cały czas wzrasta.

W pozyskiwaniu energii coraz większe znaczenie mają OZE, czyli odnawialne źródła energii. To zasoby, które są niewyczerpalne lub odnawiają się w stosunkowo krótkim okresie (np. biomasa). Są znacznie mniej szkodliwe dla środowiska.  Odnawialne źródła energii to wybór przyszłości. Odejście od węgla i zwrot ku pozyskiwaniu energii z wiatru, wody, słońca i biomasy jest dziś koniecznością. Jako społeczność ZS-P w pełni otwarta na ekologiczne potrzeby naszych czasów, a przede wszystkim naszego terenu zorganizowaliśmy akcję „Tydzień dla ekologii”. Jej podsumowaniem był II GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY RATUJMY NASZ KLIMAT! CZYSTE POWIETRZE TO LEPSZE ŻYCIE objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Lipie. Konkurs został zorganizowany przez Gminny Punkt Konsultacyjny programu „Czyste powietrze”, Ekodoradcę Subregionalnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w ramach Projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu.

Do konkursu przystąpiło 18 uczniów ze wszystkich szkół naszej gminy w dwóch kategoriach: klasy V-VI oraz klasy VII-VIII. W I części konkursu jego uczestnicy rozwiązywali test odpowiedni do danej kategorii wiekowej. Następnie uczniowie klas V-VI zaprezentowali w postaci prezentacji multimedialnych negatywny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka, a ich starsi koledzy i koleżanki przedstawili filmiki promujące alternatywne źródła energii.

Prace testowe oraz filmiki i prezentacje uczniowskie oceniała Komisja konkursowa w składzie: Beata Sośniak-Referent pracownik Urzędu Gminy Lipie, Ewa Chojnacka - Ekodoradca Subregionalny oraz Monika Łosik-dyrektor GOK w Lipiu. Po długich obradach komisja odczytała werdykt. Brzmiał on następująco:

W kategorii klas V-VI  

I miejsce zdobył Szymon Dębiec ZS-P Lindów,

II miejsce- Adam Wester ZS-P Lipie

III miejsce- Tomasz Mikołajczyk ZS-P Parzymiechy

Wyróżnienie – Amelia Maciuk ZS-P Lindów

W kategorii klas VII--VIII

I miejsce -Adam Dudziński ZS-P Lipie

II miejsce- Mateusz Knop SP Rębielice Szlacheckie

III miejsce- Piotr Ferdyn SP Rębielice Szlacheckie

Wyróżnienie –Vanessa Bystrzykowska ZS-P Lindów

Nagrody dla uczniów w postaci w postaci tabletów, słuchawek bluetooth, głośników, smartbandów, gier planszowych i albumów książkowych zostały ufundowane przez Urząd Gminy Lipie/Gminny Punkt Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” oraz Ekodoradcę Subregionalnego ZGiPSPWS ze środków programu Life „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Oprócz gminnego konkursu mieliśmy także konkursy wewnątrzszkolne w kategorii:

  • przedszkole - na sposoby wykorzystania „odpadów” i wykonanie z nich przedmiotów użytecznych
  • szkoła podstawowa - na:
  1. makietę przedstawiającą i promującą odnawialne źródła energii
  2. plakat ekologiczny promujący czyste powietrze
  3. ekodekorację okna na szkolnym korytarzu

Wszystkie wykonane w ramach konkursu prace zdobią nasz szkolny korytarz i budzą duże zainteresowanie, ponieważ kreatywność oraz pomysłowość uczniów i przedszkolaków zasługuje na podziw. Komisja miała trudny wybór, ale postanowiła nagrodzić: I miejscem uczniów klasy IV dofinansowaniem do mikołajkowego wyjazdu do kina w kwocie 400 zł, II miejsce przyznała klasie V, która otrzymała dofinansowanie do mikołajkowego wyjazdu do kina w kwocie 200 zł. Z uwagi na fakt, że klasy I-III prezentowały bardzo wyrównany i wysoki poziom, wszyscy uczniowie zostali obdarowani słodyczami i sokami. Przedszkolakom wręczono dyplomy oraz nagrody (zestawy klocków, dofinansowanie do wyjazdu do kina, słodycze, soki), które zostały ufundowane przez Urząd Gminy Lipie/Gminny Punkt Konsultacyjny programu „Czyste powietrze” i Radę Rodziców przy ZS-P w Lipiu.

Wyrażamy nadzieję, że podjęte w środowisku szkolnym działania przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska naturalnego w całej naszej gminie, rozbudzą zainteresowania problemami ekologicznymi, a także przyczynią się  do rozwijania umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości do rozwiązywania problemów ekologicznych. Ważna jest dla nas również popularyzacja nauk przyrodniczych i motywowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności.