w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

Informacja Wójta Gminy Lipie w sprawie wyroków WSA w Warszawie

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że w dniu 13 grudnia 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym rozpoznał dwie skargi Gminy Lipie dotyczące zamiaru likwidacji oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich. W obu rozpatrywanych sprawach rozstrzygnięcia dla gminy są korzystne i w pełni zgodne z jej żądaniem. Obecnie gmina oczekuje na szczegółowe uzasadnienie wyroków.

Pragnę podkreślić, że są to kolejne wygrane gminy przed WSA w Warszawie, w których skargi na postanowienia Ministra Edukacji i Nauki oraz utrzymane nimi postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty zostały przez Sąd w całości uwzględnione, a zaskarżone postanowienia uchylone. Wtorkowa decyzja Sądu potwierdza prawidłowość działania gminy w odniesieniu do zamiaru likwidacji oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich. Przypomnę, że dwa wcześniejsze wyroki Sądu, tj. z sierpnia 2020 roku i sierpnia 2021 roku – również były korzystne dla gminy, a Sąd uznał w nich, że postanowienia zarówno Śląskiego Kuratora Oświaty, jak i Ministra Edukacji i Nauki wydane zostały z naruszeniem przepisów prawa, a zaskarżona opinia została oparta na argumentacji pozaprawnej i celowościowej. Nie bez znaczenia dla potwierdzenia słuszności argumentacji gminy jest także fakt, że postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w 2022 roku były dwukrotnie uchylane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Reasumując, Śląski Kurator Oświaty w sprawach dotyczących zamiaru likwidacji oraz przekształcenia Szkoły w Rębielicach Szlacheckich sześciokrotnie wydał postanowienia z naruszeniem przepisów prawa, które następnie zostały uchylone, czyli uznane za będące w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Wadliwe i naruszające przepisy prawa postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty, wyrażające negatywne opinie w sprawie zamiaru likwidacji oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich, sprawiają, że gmina wbrew podnoszonym przez nią argumentom, w tym demograficznym i ekonomicznym (roczny koszt utrzymania palcówki to obecnie ok. 1,5 mln złotych) jest zmuszona do dalszego utrzymywania tej małej szkoły, w tym także klas jednoosobowych, pomimo zapewnienia wszystkim uczniom możliwości kontynuowania nauki w ZSP w Lipiu.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Lipie