w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Komendacka   

Ruszył nabór wniosków na zakup preferencyjny węgla
w drugim okresie zakupowym

Informujemy, że 2 stycznia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w drugim okresie zakupowym, tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023 roku.

Przypominamy, że w ramach zakupu preferencyjnego uprawnione gospodarstwo domowe może nabyć łącznie 3 tony węgla – po 1,5 tony w pierwszym i drugim okresie zakupowym (odpowiednio do 31 grudnia 2022r. i do 30 kwietnia 2023r.). Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie wykorzystały przysługującego im limitu w pierwszym okresie zakupowym – nie dokonały zakupu lub nabyły mniej niż 1,5 tony węgla - mogą wnioskować o łączną ilość paliwa stałego w okresie bieżącym.  

Cena sprzedaży węgla mieszkańcom w drugim okresie zakupowym, po uwzględnieniu kosztów związanych z przywozem węgla do gminy, jego składowaniem, ważeniem i załadunkiem, wynosi 1.900,00 zł brutto za tonę. Cena ta nie obejmuje kosztów transportu węgla z miejsca jego składowania na terenie gminy do danego gospodarstwa domowego oraz kruszenia i workowania węgla (są to usługi dodatkowo płatne). Dystrybucją węgla na terenie gminy zajmują się dwie firmy: PHU "Rolskład-Bis" Dariusz Chudaszek z Lindowa oraz PHU Rolmex Andrzej Tołpa z Parzymiech. Zgodnie z umową zawartą 2 stycznia br. przez gminę Lipie ze spółką Węglokoks Kraj S.A. węgiel sprzedawany jest gminie luzem i pochodzi z kopalni KWK Bobrek-Piekary.

Formularz wniosku o zakup preferencyjny węgla na drugi okres zakupowy dostępny jest w Urzędzie Gminy Lipie (pokój nr 21) oraz na stronach internetowych gminy www.lipie.pl i www.bip.lipie.akcessnet.net (zakładka: ogłoszenia/zakup węgla).

Wnioski można składać:

  • w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie lub pokoju nr 21;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres ePUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP - w tej sytuacji wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Składane przez mieszkańców wnioski będą weryfikowane, w szczególności w zakresie przyznania gospodarstwu domowemu dodatku węglowego. Z osobami, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, podobnie jak dotychczas kontaktował się będzie pracownik Urzędu Gminy Lipie w celu przekazania dokumentu zakupu (WZ). Węgiel będzie wydawany przez skład węgla na podstawie wystawionej przez Gminę faktury, po wcześniejszym opłaceniu przez wnioskodawcę kwoty wskazanej w dokumencie zakupu (WZ).

Szczegółowe informacje dotyczące zakupu preferencyjnego węgla można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipie (pok. nr 21, tel: 34/318 80 32-35 wew. 48).

 Wniosek